தமிழக சத்துணவு துறையில் சத்துணவு அமைப்பாளர், சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு ஆட்கள் தேவை! 422 காலிப்பணியிடங்கள்!!

Read moreதமிழக சத்துணவு துறையில் சத்துணவு அமைப்பாளர், சமையல் உதவியாளர் பணிக்கு ஆட்கள் தேவை! 422 காலிப்பணியிடங்கள்!!

Trichy District Adi Dravidar and Tribal Welfare Hostels Recruitment 2020

திருச்சி மாவட்டத்தில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல விடுதிகளில் சமையல்காரர் பணிக்கு ஆட்கள் தேவை!!

Read moreதிருச்சி மாவட்டத்தில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல விடுதிகளில் சமையல்காரர் பணிக்கு ஆட்கள் தேவை!!